Simsons Prästgård

En hemsida om Simsons Prästgård, arvet och en berättelse om Kärrinögon.

Berättelsen om huset

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Berättelsen om huset

Simsons Prästgård på Käringön är en plats med en rik historia och en berättelse som väver samman gemenskapens kamp för att bevara sin kulturella arv. Denna berättelse börjar med Laurentz Olof August Simson, en karismatisk predikant vars tid på ön från 1846 till hans död 1900, lämnade ett djupt avtryck i öns själ och sammanhang.

Historisk bakgrund

Laurentz Simson var inte bara en predikant utan också en byggmästare av stora mått. Under hans ledning uppfördes en prästgård 1877, som skulle bli central för öns andliga och kulturella liv. Vid sin död, lämnade Simson prästgården i testamentet till öborna, som ett varaktigt arv för Käringöns församling. Fastigheten var inte bara en mötesplats utan också en symbol för öns självständighet och gemenskap.

Konflikten

På 1980-talet förändrades dock allt när Morlanda pastorat, vilket Käringöns församling var en del av, tog kontroll över prästgården. Denna handling ledde till en nedgång i lokal förvaltning och engagemang, och underhållet av den historiska byggnaden försummades. Detta väckte starka känslor bland öborna och särskilt hos Rolf Karlsson, en invånare med djupa rötter och engagemang i öns välfärd.

Öbornas kamp

1993 blev ett avgörande år för prästgården och för öns framtida självstyre. Motiverade av förlusten av deras kulturella hjärta, organiserade Karlsson och andra öbor sig för att återta kontrollen över prästgården. De grundade Stiftelsen Simsons Prästgård, och inledde juridiska processer för att få erkännande för Simsons ursprungliga intentioner i testamentet. Efter år av hårdnackade förhandlingar och juridiska strider, kom slutligen en avgörande dom från Kammarkollegiet som stödde öbornas sak, vilket tvingade pastoratet att överlämna prästgården utan ersättning.

Varaktig betydelse

Sejouren för att återfå Simsons Prästgård blev mer än en kamp för en byggnad; det blev en symbol för öns autonomi och förmågan hos en gemenskap att stå upp för vad som är rätt och rättvist. Idag förvaltas prästgården av Stiftelsen Simsons Prästgård, och fungerar som en levande påminnelse om öns kulturella och historiska arv.

Denna historia är inte bara en berättelse om en byggnads återgång till dess folk. Det är en påminnelse om kraften i gemenskapens vilja och vikten av att bevara våra kulturella och historiska landmärken för framtida generationer.

Restaurangen i huset

Idag huserar en trevlig resturang i huset-

Utbudet

  • Restaurang
  • Café
  • Vincafé

Annat på ön

  • Bröllop
  • Bilverkstad
  • Delikatess

“Vi älskar Simsons och besöker varje sommar!”

Håkan